Landsdækkende køberrådgivning - åbent alle dage kl. 08.00 - 22.00. Ring til os på tel. 70 99 99 00 eller start en chat.
Ny ejendomsmæglerlov åbner op for køberrådgivning

Ny ejendomsmæglerlov åbner op for køberrådgivning

Når den nye ejendomsmæglerlov træder i kraft 1. januar 2015 betyder det blandt andet at købere i langt højere grad end tidligere kan få brug for en køberrådgiver ved boligkøb.

Køberrådgiver introduceres som begreb i ny ejendomsmæglerlov

En ny ejendomsmæglerlov træder i kraft 1. januar 2015. Det betyder bl.a., at købere i langt højere grad end tidligere, vil få brug for køberrådgivning ved boligkøb da det præciseres at sælgers ejendomsmægler varetager sælgers interesser. Hos Købersmægler tror vi på at begrebet køberrådgiver vil blive etableret og vil få fodfæste blandt danskerne.

Boligkøber bør medbringe en køberrådgiver

Hos Købersmægler mener vi, at det specielt er værd at bide mærke i paragraf 24, 25 og 26. Her gøres det klart at ejendomsmægleren er sælgers mand og det er sælgers interesser der skal varetages. Dermed bør det endelig være klart for alle, at køber i forbindelse med boligkøb bør medbringe sin egen rådgiver – det vi kalder for en køberrådgiver. Så varetages køberens interesser og der er en balance i handlen.

Ny ejendomsmæglerlov pr. 1. januar 2015

Folketinget vedtog i maj 2014 en ny lov om formidling af fast ejendom, der åbner for køberrådgivning. Loven der trådte i kraft den 1. januar 2015, er en blanding af nye tiltag samt en videreførelse af tidligere regler. Loven har blandt andet afsæt i en analyse om ejendomsmæglerområdet, som Erhvervsstyrelsen udarbejdede i 2013.

Større gennemsigtighed, effektivitet, sikkerhed og tryghed for forbrugerne

Den nye lov har til formål at bidrage til gennemsigtighed, effektivitet, sikkerhed og tryghed for forbrugerne i forbindelse med ejendomshandel. Omsætning af fast ejendom gælder store værdier, både totalt for samfundet og ikke mindst for den enkelte forbruger. Dette også gør det vigtigt at omsætningen foregår på en betryggende måde. Ændringerne i loven er indført med formålene om at forbedre forbrugerbeskyttelsen og forbrugerinformationen på området, lette erhvervet for administrative byrder, øge konkurrencen samt skabe mulighed for et mere effektivt boligmarked.

Større klarhed om ejendomsmæglerens rolle

For at skabe større klarhed for forbrugerne er ejendomsmæglerens rolle præciseret, så der ikke kan være tvivl om, at ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, og ejendomsmægleren må derfor ikke længere formidle lån til finansiering af køb af fast ejendom, hvorved det undgås, at ejendomsmægleren får en rådgivende rolle over for køber. Ejendomsmægleren må dog stadig henvise forbrugeren til samarbejdspartnere.

Forbrugerne præsenteres alene for oplysninger, der er af central betydning for bolighandlen

Som led i at forbedre forbrugerinformationen er en række af ejendomsmæglerens rådgivningspligter og oplysningskrav ophævet eller justeret, så forbrugerne alene præsenteres for de oplysninger, der er af central betydning for bolighandlen. I dag betyder de detaljerede informationskrav, der stilles til ejendomsmægleren, at gennemsigtigheden begrænses. Bl.a. er kravet om, at brutto-/netto-udgifterne skal fremgå af salgsopstillingen, erstattet af oplysninger om ejendommens kontantpris og ejerudgifter. Det vil give forbrugeren et mere retvisende billede af, hvad en ejendom reelt koster. Ejendomsmægleren må dog stadig gerne beregne et brutto- og nettobeløb på baggrund af en nærmere fastsat standardfinansiering, men modsat tidligere må ejerudgiften ikke indgå i beløbene.

Aftalefrihed om ejendomsmæglerens vederlag

Begrænsningerne af, hvordan ejendomsmæglere kan aftale vederlag blevet ophævet. Dermed har ejendomsmæglerne fået mulighed for at udvikle nye koncepter, og der er skabt grundlag for øget priskonkurrence.

Mulighed for at indføre regler om åbenhed i budprocessen

Der er indført hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om åbenhed om indkomne købstilbud med henblik på at øge gennemsigtigheden for forbrugerne i forbindelse med budgivningen. Inden den konkrete udmøntning af denne hjemmel skal der dog foretages analyse af den forbrugerøkonomiske adfærd i forskellige markedskonjunkturer.

Få hjælp til dit boligkøb med en køberrådgiver.

22/09/2014 af

Gratis Uvildig Købsvurdering

Skal du til at købe bolig, så kan vi hjælpe dig. Vi tilbyder en gratis uvildig købsvurdering af den bolig, du overvejer at købe. Bliv klædt bedre på til dit boligkøb. Læs mere om gratis købsvurdering.

Seneste Artikler

Overvejer du at købe bolig? Her er hvad du skal vide om de nye ejendomsvurderinger 2023 / 2024
Artikler & Nyheder

Overvejer du at købe bolig? Her er hvad du skal vide om de nye ejendomsvurderinger 2023 / 2024

Er du på udkig efter en ny bolig? Så læs med her og forstå som boligkøber hvad betydningen af de nye ejendomsvurderinger er og hvordan de kan påvirke din fremtidige ...
Boligkøb og prisforhandling - sådan presser man prisen ned
Artikler & Nyheder

Boligkøb og prisforhandling – sådan presser man prisen ned

Afslag på prisen ved boligkøb kan have stor betydning for mange boligkøbere. Læs med her om hvordan man prisforhandler ved køb af bolig og hvorfor kan det være en god ...
Boligkøb Guide - Alt du bør vide om at købe bolig
Artikler & Nyheder

Boligkøb Guide – Alt du bør vide om at købe bolig

Der er mange detajer forbundet med et boligkøb. I denne guide til boligkøb får du styr på alle de processer, tips og tricks der indgår i et boligkøb, lige fra ...
Ring til os
Skriv til os