Købersmægler er et uafhængigt køberrådgivningsfirma etableret i 2014. Vi hjælper boligkøbere med at finde og købe bolig. Købersmægler rådgiver årligt mere end 1.500 boligkøbere igennem processen fra at finde den rette bolig til at forhandle pris og vilkår på boligen samt håndtere de juridiske og praktiske ting, der følger med ved boligkøbet.

Købersmægler er medlem af DE

Købersmægler er medlem af DE (Dansk Ejendomsmæglerforening) og er igennem vores medlemsskab ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring. Vores ansvarsforsikring er obligatorisk som medlem af DE og dækker op til 3 mio kr. pr. medarbejder pr. hændelse. Medlemsskabet af DE sikrer desuden, at vores rådgivere løbende tilegner sig den nyeste viden på boligområdet via DE’s omfattende obligatoriske efteruddannelsesprogram.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over Købersmæglers køberrådgivning, skal du anmelde klagen via Klagenævnet for Ejendomsformidling. Du kan læse mere om indgivelse af klage og hvordan du kan klage på: ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Kontaktinformation

Købersmægler
Nyvej 17, st.tv.
1851Frederiksberg C
CVR: 36391030


Telefon: 70 99 99 00
Email: kontakt@koebersmaegler.dk