Købersmægler Køberrådgivning er et landsdækkende uafhængigt køberrådgivningsfirma etableret i 2014. Vi hjælper boligkøbere med at finde og købe bolig. Købersmægler er køberrådgiver for mere end 3.000 boligkøbere årligt og vi er tilstede i hele landet. Vores hovedfokus og kerneydelse er prisforhandling, og det er her, vi for alvor gør en forskel der kan måles i kroner og ører for vores boligkøbere. Vi besigtiger og forhandler desuden øvrige vilkår på boligen samt udfører den juridiske gennemgang, skøde, tinglysning, refusionsopgørelse m.v. i vores juridiske afdeling.

Købersmægler er medlem af DE og ansvarsforsikret for din tryghed
Købersmægler er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og er igennem vores medlemsskab ansvarsforsikret hos HDI Forsikring. At vi er ansvarsforsikret indebærer, at et evt. erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved vores rådgivning, kan dækkes af HDI Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø (kollektiv forsikring via Dansk Ejendomsmæglerforening) for et beløb af indtil kr. 5 mio. kr. pr. skade, du som kunde måtte lide. Den samlede forsikringssum udgør maksimalt kr. 100 mio. kr.

Medlemsskabet af DE sikrer desuden, at vores køberrådgivere løbende tilegner sig den nyeste viden på boligområdet via DE’s omfattende obligatoriske efteruddannelsesprogram.

Klagemuligheder
Hvis du ønsker at klage over Købersmæglers køberrådgivning, skal du anmelde klagen via Klagenævnet for Ejendomsformidling. Du kan læse mere om indgivelse af klage og hvordan du kan klage på: ejendomsmaeglernaevnet.dk.