Almindelige vilkår for brug af websitet
Cookiepolitik for koebersmaegler.dk
Privatlivspolitik for koebersmaegler.dk

Almindelige vilkår for brug af sitet

Nedenstående vilkår finder anvendelse ved enhver brug af websitet koebersmaegler.dk samt alle øvrige hjemmesider, apps, programmer, tjenester og værktøjer, der udbydes af eller på vegne af Købersmægler og som henviser til vilkårene. Vilkårene gælder uanset måden, hvorpå du får adgang til websitet, fx via computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr.

Udbyder

koebersmaegler.dk drives af:
Købersmægler ApS
Nyvej 17
1851 Frederiksberg

CVR: 36391030
Email: [email protected]

Købersmægler’s ejendomsrettigheder

Indholdet på webistet tilhører Købersmægler og er beskyttet af den immaterialretlige lovgivning. De varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på hjemmesiden, er immaterialretligt beskyttet, og disse må ikke anvendes, distribueres, modificeres eller videresendes, uden forudgående skriftligt samtykke fra Købersmægler.

Brug af koebersmaegler.dk

Du må ikke:

 • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af koebersmaegler.dk.
 • Benytte nogen former for robot eller andre automatiske midler til at få adgang til koebersmaegler.dk eller data, der er tilgængelige på koebersmaegler.dk.
 • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser uden deres udtrykkelige skriftlige samtykke.
 • Chikanere andre brugere eller lægge materiale op, som efter Købersmægler’s vurdering er anstødeligt eller krænker andres rettigheder eller privatliv.

Ansvar

Der tages forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger. Købersmægler samt Købersmægler’s underleverandører gør deres bedste for at sikre at oplysninger, grundlag og beregninger er korrekte, men kan ikke gøres ansvarlige for evt. fejl eller mangler i disse eller for dispositioner, foretaget på baggrund af data på koebersmaegler.dk.
Købersmægler påtager sig ikke noget ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til hjemmesiden, eller som følge af at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på hjemmesiden.
Købersmægler fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, tilfældige, følge-, særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af hjemmesiden.
Eventuelle links til tredjeparts hjemmesider er kun medtaget som en service til brugerne af hjemmesiden. Købersmægler har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.
Købersmægler forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på hjemesiden til enhver tid og efter eget skøn.

Personoplysninger

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Købersmæglers persondatapolitik.

Cookies

Når du benytter denne hjemmeside, sættes der cookies i overenstemmelse med Købersmæglers cookiespolitik.

Værneting

Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til vilkårene skal, hvis de ikke kan afgøres mindeligt mellem parterne, afgøres ved Københavns Byret.

Lovvalg

Betingelserne er underlagt dansk ret.

Revidering af vilkår og betingelser

Købersmægler kan til enhver tid revidere ovenstående betingelserne ved at opdatere denne side.
Enhver, der skaffer sig adgang til eller besøger hjemmesiden, accepterer betingelserne, og det anbefales derfor, at man regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.
Senest revideret den 20/01/2019


Cookiepolitik for koebersmaegler.dk

Købersmægler ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger koebersmaegler.dk (websitet). Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

Behandling af personoplysninger ved brug af cookies

Købersmægler’s brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

Samtykke

Ved at bruge websitet, giver du samtykke til, at Købersmægler bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser. Flere oplysninger om, hvordan du kan blokere og slette cookies forefindes lige nedenfor under afsnit 8.

Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, som websitet kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet “cookies” betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet “cookies” omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om dine enheder.

Cookies kan både blive brugt af Købersmægler og af tredjeparter.

Der findes grundlæggende to typer cookies, “midlertidige” og “permanente”. De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden.

Du kan læse i skemaet nedenfor, hvilke cookies der bruges og til hvilke formål.

Hvordan undgår og sletter du cookies?

Hvis du ikke ønsker, at Købersmægler sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at websitet ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies.

Hvilke cookies bruges og til hvilke formål?

Nedenfor kan du se, hvilke cookies websitet bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr:

Privatlivspolitik for koebersmaegler.dk

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Købersmægler ApS (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Købersmægler ApS
Nyvej 17
1851 Frederiksberg
CVR: 36391030

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at oprette og administrere din profil på koebersmaegler.dk samt stille værktøjer til rådighed for webistets brugere.
 • Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.
 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.
 • Forretnings- og produktudvikling: Personoplysningerne benyttes til at forretnings- og produktudvikle Købersmæglers ydelser, herunder vores website og platforme.
 • Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores website.

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

Levering af vores ydelser:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email*, telefonnummer samt, hvis du vælger at logge ind via facebook, de oplysninger, der er markeret som “offentlige”*.

Markedsføring:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer og interesser.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
Almindelige personoplysninger: Onlineidentifikatorer såsom IP-adresser og cookies.

Forretnings- og produktudvikling:
Almindelige personoplysninger: oplysninger fra cookies og data omkring brug af hjemmeside og platforme.

Statistik:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, email, telefonnummer samt oplysninger fra cookies og data omkring brug af hjemmeside og platforme.

Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

 • Online kilder, såsom sociale medier, der er offentligt tilgængelige.

Den indsamlede information om dig blev hidrører fra:

 • EU/EØS

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål.

Levering af vores ydelser
– Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Købersmægler. Købersmæglers legitime interesse er at oprette og administrere din profil på koebersmaegler.dk samt stille værktøjer til rådighed for websitets brugere.

Markedsføring
– Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Købersmægler. Købersmæglers legitime interesse er at håndtere kommunikation og markedsføring samt udsende nyhedsbreve.

Optimering af brugeroplevelse på websitet
– Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Købersmægler. Købersmæglers legitime interesse er at kunne optimere og udvikle websitet og platforme samt de værktøjer, vi stiller til rådighed.

Forretnings- og produktudvikling
– Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Købersmægler. Købersmæglers legitime interesse er at udvikle forretningen og de produkter, herunder værktøjer som vi leverer.
– StatistikBehandlingsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af en legitim interesse for Købersmægler. Købersmæglers legitime interesse er at kunne optimere og udvikle website og platforme samt de værktøjer, vi stiller til rådighed.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
– Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, og finansielle institutioner).

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger vedrørende:
– Stamoplysninger (til brug for levering af vores ydelse og markedsføring) indtil du sletter din profil eller anmoder os om at slette dine oplysninger.
– Oplysninger indhentet til brug for opgaver og projekter vedrørende optimering af brugeroplevelse på websitet, forretnings- og produktudvikling samt statistik opbevares indtil opgaver og projekter er færdiggjort samt – i relevant omfang – i overensstemmelse med slettefristerne angivet i vores cookiepolitik.

Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med * er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan du ikke oprette en profil hos Købersmægler og gøre brug af vores ydelser.

Uoload af data via web-formularer” på koebersmaegler.dk

Alt data/kommunikation mellem brugerens browser og koebersmaegler.dk servere sker krypteret. Købersmægler opererer ud fra et forsigtighedsprincip samt ud fra GDPR-principper som “Privacy by Design” og “The right to be forgotten”. Dette betyder at Købersmægler IKKE logger teknisk personhenførbare data om brugeren- samt om brugerens browser (eks. IP-adresse, enhedsinformation og geolocation mv.

Opbevaring og sletning af bruger-uploadede data
Købersmægler sletter uploadede data, som eks. ID-materiale automatisk, så snart kundens ID er blevet verificeret.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:
– Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
– Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
– Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
– Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
– Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
– Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at at kontakte Købersmægler på [email protected].

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
Sidst opdateret: 01/03/2024.